Bankacılık sektörü nette döviz fazlasına sahiptir.

BDDK başkanı akben, aktif kalitesine benzer şekilde son zamanlarda kurlarda meydana gelen artış konusunda da bankaların gayet sağlam durumda olduğunu belirtti.
Periyodik olarak gerçekleştirdikleri stres testleri ile başta kurlarda meydana gelen artış olmak üzere makroekonomik göstergelerin bankacılık sektörüne etkilerinin yakından takip edildiğini ve olumsuz sonuç makroekonomik gözlemlediğini vurgulayan akben, “bilindiği üzere sektörümüz yabancı para net genel pozisyonu yönetmeliği çerçevesinde özkaynaklarının yüzde 20’sini aşacak ölçüde, kısa veya uzun pozisyon almamaktadır. En güncel verilere göre sektör nette 5.6 milyar dolar fazla pozisyondadır. Bu otomatik düzeltme mekanizması, sektörün mali sağlamlığı için kur riskini belirli bir düzeyde tutmaktadır.” diye konuştu.
Akben, türkiye’de bireysel müşterilerin bankalardan yabancı para borçlanmalarının önlendiğini ve bu sayede vatandaşların da kur riskinden korunduğunu ifade etti.
vatandaşlarımızın da kur riskinden korunduğunu ifade etti.
vatandaşlarımızın yanıltıcı haber ve yorumlara itibar etmemesi önem taşımaktadır.
Sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır.” diyen akben bu bakımdan sektör verilerine sahip olmayan kişi ve kuruluşların hakim olmadıkları bir konu hakkında subjektif bir şekilde yıpratıcı yorumlar yapmalarını ve bunu yaymalarını doğru bulmadıklarını ifade etti.
Akben, vatandaşların da bu tür yanıltıcı haber ve yorumlara itibar etmemelerinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.