Bankacılık işlemleri ve faiz oranları.

Sözleşmeler
8 Sözleşmede öngörülen koşulların, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaklandı.
9 Faiz oranını ve kredinin toplam maliyetini sözleşmede göstermeyi unutan banka hiç faiz talep edemeyecek.
10 Tüketicilerin her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşme kurulmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu oldu. Tüketiciler, finansal hizmetlere ilişkin sözleşmelerden 14 gün içinde cayabilecek.
Faiz ve ücretler
11. Bankacılık işlemlerinde faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususu, gümrük ve ticaret bakanlığı’nın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecek.
Davalar
12 Bankaların tüketiciye açtığı davalar da tüketici mahkemelerinde görülecek. Mevcut durumda tüketicinin açtığı dava tüketici mahkemesinde, bankanın açtığı asliye hukuk mahkemesinde görülüyordu.
13 Değeri 2000 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 3000 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklara il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2000 TL’nin ile 2000 TL’nin arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu hale getirildi. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak.