Banka yöneticilerinin sektör beklentileri.

BDDK’ın sitesine ne kadar sıklıkla takip ediyorsunuz bilemiyoruz ancak günümüz ekonomik koşullarını göz önünde bulundurursak, bu karmaşa içerisinde tüketicilerin yakın gelecek hakkında sağlıklı tahminler yapmasında yardımcı olacak çok faydalı bilgilere ulaşma imkanı sağlıyor. Kamuyu aydınlatma amaçlı bu açıklamaların içerisinde en güncel olan nisan 2008 itibariyle bankacılık sektörü yönetici kesimi beklenti anketi’ne göz atmanızı tavsiye ederiz. Sektörde bulunan profesyonellerin sektör ile ilgili beklentilerinin derlenip toparlanıp yayınladığı çok profesyonellerin sektör ile ilgili beklentilerinin derlenip toparlanıp yayınladığı çok faydalı bir belge.
Burada yer alan ve tüketicileri yakından ilgilendireceğini düşündüğümüz bazı alıntıları sizler ile paylaşmak isityoruz.
Bankacılık sektör yöneticilerin kredi faiz oranlarıyla ilgili beklentileriyle ilgili yazıya baktığımızda önceki anket döneminde azalma yönündeki beklenti ağırlıkta iken bu anket döneminde artma yönündeki beklenti ağırlık kazanmış. Konut kredilerinde faiz oranlarının artacağı yönünde beklentiye sahibi katılımcıların oranı %64 kredi kartı faiz oranlarının artacağı yönünde beklentiye sahip katılımcılarının oranı %20. Diğer tüketici kredilerinde faiz oranlarının artacağı yönünde beklentiye sahibi katılımcılarının oranı %57 olarak gözlemlenmekte. Sektör yöneticilerinin bireysel kredi hacimlerine ilişkin beklentilerine göz attığımızda, konut kredilerinde ise %73 seviyesinde görülmekte.
Konut kredileri hacmi ile taşıt kredileri hacminde bir önceki anket dönemine göre aynı kalacak beklentisi ağrılıkla gözüküyor.
Takipteki bireysel kredi hacmine ilişkin artış beklentileri ise %90 seviyesinde gerçekleşmiş.
Burası gerçekten önemli bir nokta. Bu konuda görüş bildiren kişilerin profesyonel ve performansları ile ilgili önlerinde hedefler olan yöneticiler olduğunu düşünürsek, zaten hacimlerde düşüş beklentisi içinde olsalar bile böyle bir görüş bildirmeye cesaret edemeyeceklerini düşünmek yanlış olmaz. Banka yöneticilerinin çok büyük bir kısmının borçlanma maliyetlerinin artacağı yönde bir beklenti içinde oolduğu raporda görülüyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bankaların finansman ürünleri satışları açısından daha muhafazakar davranıp geçmiş dönem performanslarının biraz altında kalmayı planladıklarını düşünüyoruz. Bu da yakın gelecekte faiz, vade oranlar ve kredi vermeye hevesli kurum bulmak konusunda tüketici lehine olumlu bir gelişme beklenmemesi anlamına geliyor.