Banka ek dönüşüm oranları.

Bu kapsamda, 28 temmuz hesaplama tarihinden itibaren %30’un altında kalan bankalar için ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat ve katılım fonu tutarının %10’u oranında ilave menkul kıymet söz konusu hedefe ulaşıncaya kadar bloke olarak tesis edilecek.