Banka bonosu nedir ? Banka bonosu.

Geçen hafta gazetelere çıkan haberlerden görmüş olabilirsiniz. Finansbank ve Akbank mevduat faizlerinin oldukça gerilemiş olduğu mevcut ortamda, alternatif getiri arayışındaki yatırımcılara sunmak üzere banka bonosu ihraç etmek için yönetim kurulu kararı çıkartıp SPK’ya başvurmak üzere çalışmalara başladılar. Bu nedenle bu hafta ilk yazımızda sizlere banka bonoları hakkında bilgi vermek istedik.
Banka bonoları bankaların, kalkınma ve yatırım bankalarının hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip, sermaye piyasası kurulu tarafından kayda alınmasını müteakip ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları menkul kıymettir. Burada bankaların amacı sermaye piyasalarından kaynak sağlamaktadır. Banka bonolarının kayda alınması, bankanın önerisi üzerine tedavül ve satış limitlerinin sermaye piyasası kurulu SPK tarafından belirlenmesine de kapsar. Halka arz edilecek olan banka bonolarının vadesi 60 günden az 360 günden fazla olamaz. Tahsisli satılacak banka bonolarında ise vadenin 15 günden az 360 günden fazla olmaması gibi bir sınırlama mevcuttur. Banka bonoları, kalkınma ve yatırım bankalarının banka tebliğ hükümlerine göre sermaye piyasası uygulamaları bakımından menkul kıymet niteliğini taşımaktadır. Banka bonoları satışa sunulması ve satış esası, SPK tarafından onaylanan sirkülerin günlük gazetelerde ilanını takiben kayıt belgesinde, belirtilen ve izahnamede yer alan satışa başlangıç tarihinden itibaren satışa sunulur. Banka bonoları, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından belirlenen vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılır. Halka arz edilmek suretiyle satışa sunulan banka bonolarının satışında uygulanacak vadeye uygun iskonto oranları yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı yerlerde satış süresi içerisinde banka tarafından duyurulur.
Banka bonoları, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından belirlenen vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılır. Halka arz edilmek suretiyle satışa sunulan banka bonolarının satışında uygulanacak vadeye uygun iskonto oranları yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı yerlerde satış süresi içerisinde banka tarafından duyurulur. Banka bonolarının ikinci el piyasada alım satımı serbesttir. Bu hüküm, bonoları ihraç etmiş olan banka için de geçerlidir. Emre yazılı banka bonoları ile banka garantili bonoların tedavülü için senedin arka yüzünde “beyaz ciro” yapılmış olması ve teslimi yeterlidir. İhraç edilen bonoların üzerinde yazılı bedelleri, vadelerinde bonoları satan banka tarafından ve belirlenen yerlerde ödenir.