Bakanlıktan kümeleme desteği.

Kümelenmeyle endüstrinin ihtiyaç duyduğu eğitim, farkındalık bilgilendirme gibi hizmet portföyünün paydaşlara sunulması birlikte gelişim için işbirliği yapacak paydaşların bir araya getirilmesi firmalara kamu akademi STK arasındaki işbirliği sürecinin hızlandırılması firmaların verimlilik ve yenilik kapasitesinin güçlendirilmesi firmaların teknik tekstil alanına değer yaratmalarına katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve AB yeşil mutabakatına uyumluğunun artırılması amaçlanıyor. Bakanlıktan kümeleme desteği Kümelenme çalışmaları sanayi ve teknoloji bakanlığının programıyla destekleniyor. Bu yıl uygulamaya alınan kümelenme destek programı kapsamında ortak küme markası, lobi ve tanıtım yatırım promosyonu pazar geliştirme makine ekipman ve yazılım alımı personel bina bakım ve onarım gümrük ve nakliye dahil çeşitli alanlarda destekler veriliyor. Destek oranı bütçenin yüzde 70’ine kadar ulaşıyor. Yerli makine ve ekipman desteği yüzde 85’i buluyor. 5 yıl için sağlanan destek bakanlık kararıyla 2 yıl daha uzatılabilecek. Neler hedefleniyor. Kümelenmeye sektörde ihtiyaç duyulan üretim faktörlerinin uygun koşullarda temini öngörülmüyor. Üniversite sanayi sanayi sanayi işbirliği destekleyerek AR-GE ve yenilik çalışmalarını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amaçlanıyor. Bölgeyi yatırımcıların ilgi merkezi haline getirmesi beklenen kümelenmenin bölgesel kalkınma desteği sunması bekleniyor.