Avrupa komisyonu finansal hizmetler.

İpotek teminatlı menkul kıymetler, avrupa komisyonu finansal hizmetler aksiyon planı’na göre, Avrupa’daki mali piyasaların entegrasyonunu sağlayacak en önemli sermaye piyasası araçlarından biri. 2006 yılı sonunda avrupa’da toplam bakiyesi yaklaşık olarak 2 trilyon euroya ulaşan İTMK’lar avrupa sermaye piyasalarının önemli bir bölümünü oluşturmakla kalmıyor, tüketicilerin konut alımlarının yaygın ve etkin biçimde finanse edilmesi sağlayarak ekonomik büyümeye de katkıda bulunuyor.
Öte yandan türkiye’de çıkartılması hedeflenen İTMK’ların diğer gelişmiş sermaye piyasalarındaki kadar talep görebilecek için getirilerinin devletin piyasa sürdüğü tahvil ve bono getirileri ile rekabet edebilecek seviyede olması gerekiyorki ikincil piyasadaki yatırımcılar bu menkul kıymetleri cazip bulup piyasalarda işlem yapak istesinler. Mevcut piyasa koşulları ve mortgage kredi faizlerini göz önünde bulundurunca, bankaların ipotek teminatlı menkul kıymet çıkartıp bunu piyasalara sunarak mortgage kredilerine nispeten daha ucuz kaynak sağlamaları açısından bir ışık verse de, Türkiye’de mevcut faiz oranları ile yakın bir gelecekte mümkün gözükmüyor. SPK yakında bu konudaki ürünler ile ilgili net tanımların yapıldığı bir çalışmayı tamamlayıp ilgili tarafların yorumlarına açıyor olacak. Ancak uygulamalara şahit olmamız için, dünyada süregelen likidite krizinin sonuçlarının yanısıra bankaların ellerinde bulunan ipotek havuzlarının İTMK ile ilgili tebliğler ile uyumlu hale gelmesi gerektiğinden, 2009’dan önce ikincil piyasalarda İTMK’lara rastlamamız zor gibi gözüküyor.
Bizim görüşümüz zamanı geldiğinde ipotek teminatlı menkul kıymet konusunda aktif olarak piyasada yer alacak kurumların başında iş bankası ile mortgage piyasasında faiz indirimine gitmeye devam eden akbank ve garanti bankalarının öncülük yapmalarının oldukça yüksek bir ihtimal olduğu yönünde. Bu kurumlardan bazıları mevcutta bulunan yüksek faiz oranlarının düşmesini beklemeden mali yapıları ve beraber çalıştıkları emeklilik fonlarıyla beraber işbirliğine giderek, prestij amaçlı menkul kıymetleştirmelere daha erken gidebilirler.