Asgari tutar nakit kullanımı.

  • Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına mal ve hizmet alımına kapatılmasına iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmesine ilişkin hususların bankaların ihtiyarına bırakılması.
  • Kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkan sağlaması.
  • Bankalar finansal kiralama faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelemesi halinde erteleme süresinin, ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmaması