Asgari ödeme tutarı bilgisi, ödenen borç tutarı.

Warwick üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma tüketicilerin kredi kartı ekstrelerinde yer alan minimum ödeme tutarını ödemeyi saplantı haline getirdiğini ortaya çıkardı. Sadece ekstrede asgari ödeme tutarı ifadesinin yer alması bile, daha sonra faiz ödeneceğinin bilinmesine rağmen toplam borcun tamamının ödenmemesi için yeterli oluyor.
Söz konusu araştırma Warwick üniversitesi’nde çalışan dr. Neil Stewart tarafından yapıldı ve “Asgari ödeme tutarına bağlanmanın maliyeti” başlığıyla science dergisine yayınladı. Araştırma, tüketicilerin kredi kartı ödemelerindeki saplantılarını açığa çıkartıyor. Buna göre kredi kartı borçlarının sadece bir kısmını ödeyen tüketiciler için minimum ödeme tutarı bir saplantı haline dönüşüyor ve toplam borcun ödenme oranını önemli ölçüde düşürüyor. Dr. Stewart şöyle diyor: “Bu sonuçlar kredi kartı veren şirketleri gerçekten kaygılandırılmalı. Bütün kredi kartı hesapları bir asgari ödeme tutarı içeriyor. Fakat aslında tüketicinin yararına olan bu koruyucu uygulama negatif bir sonucu ortaya çıkarıyor: minimum ödeme tutarı, müşteri davranışlarını etkileyerek daha fazla faiz işlenmesine ve borç ödeme sürecinin daha da uzanmasına yol açıyor. Her ay borcunun tamamını yatıran buna bağışıklı: ancak sadece asgari ödeme tutarını ödeyenler değil toplam borcundan daha azını yatıranlar da risk alıyor.”
Dr. Stewart çalışmasında geri ödenen borç miktarıyla ilgili bir anketi ve 258 kredi kartı faturasında yer alan minimum ödeme tutarlarını dikkate almış. Kredi kartı sahiplerinin üç ana kategoriye ayrıldığını bulmuş. İlk gruptaki tüketiciler bu araştırmadaki oranı %58 kaç para olursa olsun asgari ödeme tutarından hiç etkilenmiyor ve fatura tutarının tamamını yatırıyor. İkinci grup ise sadece minimum tutarı ödüyor. Üçüncü grup ise minimum tutarın üzerinde ancak toplam borcun altında ödeme yapıyor ve asgari ödeme tutarından etkileniyor.
Katılımcılar farklı bankalardan kredi kartı aldıkları için minimum ödeme tutarı seviyeleri farklılık gösteriyor. Dr. Stewart yapılan ödeme tutarının ekstrede yer alan asgari ödeme tutarıyla yakından ilişkili olduğunu keşfetmiş. Minimum ödeme tutarı ne kadar düşükse, yapılan ödeme miktarı da o kadar düşük oluyor.
Bu tezini doğrulamak için steaweart katılımcıları iki gruba böldüğü bir deney hazırlamış. Birinci grup normal ekstreler alırken ikinci grup ise asgari ödeme tutarı olmayan ekstreler alıyor. Deney toplam 413 gönüllü ile gerçekleşmiş. Grubun yarısına tutarlı ve minimum ödeme tutarı olan diğer yarısına ise aynı tutarda fakat asgari ödeme tutarlı ve minimum ödeme tutarı olan, diğer yarısına ise aynı tutarda fakat asgari ödeme tutarı olmayan sahte ekstre verilmiş. Her katılımcıyla sanki gerçek bir ekstreymiş gibi finansal durumlarını göz önüne alarak tutarın ne kadarını ödeyebilecekleri sorulmuş.