Arzı artırıcı girdi maliyetleri

Hemen hemen her alanda her sektörde görüş ve önerilerimizi sunduk. Her yönü ile gerek siyasi gerekse teknik olarak tüm belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesini özellikle vurguladık. Enflasyonla mücadelede arzı artırıcı girdi maliyetlerini ve aracı maliyetlerinin düşürülmesi hususunda hem fikir olduk.