Artan faizler maliyetlerin yükselmesi.

Artan faizlerle birlikte bu borçların maliyetlerinin yükselmesi ve bireylerin daha zor borçlanması bekleniyor. “Bankaların bu işletmeler için düşük maliyetle fon sağlaması mümkündü. Ama artık şirketleri finanse etmeninde maliyeti yükselecek. Talep hız kesince cirolar düşecek.
” Şirketlerin çaçlışan alırken daha tereddütlü davranmasına ücret artışlarına karşı mesafeli davranmasına neden olacak ”