Alman imalatçılar malzeme stokluyor.

Almanya’nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından ekonomi araştırma enstitüsü IFO alman sanayisinin KOVİD-19’un ardından bağımlılık ve başarısızlık riskini azaltmak için tedarik zincirlerini geliştirmeye devam ettiğini bildirdi. Merkezi münih’te bulunan IFO’nun uzmanları cevat giray aksoy andreas baur lisandra flach ve beata javorcik tarafından hazırlanan tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması alman firmalarının öncelikleri neler başlıklı anket çalışması yayımlandı. Çalışmaya göre ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 58’i geçen yıl tedarik zincirlerini genişletti ve yeni tedarikçiler buldu. Her 3 alman şirketten biri de kendi tedarikçi tabanını daha da genişletmeyi planlıyor. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 44’ü tedarik zincirlerinin daha iyi izlendiğini belirtti. Şirketlerin yüzde 17’si de dikey entegrasyonlarını artırarak daha önce dışarıdan tedarik edilen üretim adımlarını şirkete yeniden entegre ettiğini bildirdi. Alman sanayisi ayrıca stoklarını artırıyor ve bazı durumlarda yeniden daha fazla üretim yapıyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 45’i geçen yıl stok seviyelerini artırdı. Ancak sadece yüzde 12’si bunu gelecekte de yapmayı planlıyor. Alman elektronik sektöründe şirketlerin yüzde 80’i tedarikçilerin ve tedarik kaynaklarının sayısını artrırıken makine mühendisliği sektöründe bu oran yüzde 71’de kaldı. Otomotiv’de ise birçok şirket artan dikey entegrasyona güveniyor. Bu sektörde yüzde 34’ü daha önce bağımsız tedarikçilerden satın aldıkları girdileri kendileri üretmeye başladı. Bu arada avrupa birliği’nin AB avrupa’daki şirketleri tedarik zincirlerindeki çocuk işçi çalıştırma gibi insan hakları ihlalelleri ya da çevre düzenlemelerinin ihlali gibi eksikliklerden sorumlu tutmayı amaçlayan bir tedarik zinciri yasası üzerinde çalışıyor. Bu yasanın almanya ve italya gibi büyük AB ülkelerinin direnişi nedeniyle başarısız olabileceği belirtiliyor. Alman iş dünyası AB gerekliliklerinden almanya’da halihazırda yürürlükte olan tedarik zinciri yasasının çok ötesine geçmesinden ve ek bürokrasi getirmesinden endişe duyuyor.