Acenteler ve bankalar aracılık ücreti.

Katılımcılar: En az katılım payına sahiptirler.
Ajan/acente banka: Genellikle lider banka tarafından yürütülen bir hizmettir. Bu hizmeti gerçekleştiren firma acenta veya aracılık ücreti gibi bir ücret alır. Kredi vadesinde faizin tahsili ve katılımcılara ödenmesinin organizasyonu, kredinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, vade sonunda anapara ve faizin borçludan tahsil edilerek ödenmesini sağlamak ve borçlu moralitesini mali durumunu yakından takip etmek gibi kredinin verilişi sonrası hizmetleri sağlarlar.
Ülkemizde açıklanan sendikasyon kredileri ile ilgili haberler de bankaların yukarıda bahsettiğimiz şart süreç ve detaylarda aldıkları krediler ile ilgili krediler ile ilgilidir.
Unutmamak lazım ki her verilen büyük ve birden fazla kaynaktan temin edilen kredi, sendikasyon kredisi değildir. Sabah ve ATV’yi 5 aralık 2007’deki ihalede 1.1 milyar dolara alan çalık grubu, ihale bedeli olan 1.1 milyar doların 750 milyon dolarlık kısmını halk bankası ve vakıfbank konsorsiyumu’ndan kredi olarak temin etti.
Ancak bu tutar yukarıda bahsettiğimiz yapıda değerlendirilip verilmediği için sendikasyon kredisi değildir.