ABD’de küçük işletmelerin işe alım planları pandemi döneminin en düşük seviyesine indi.

Ulusal bağımsız işletmeler federasyonun’a göre, ABD’deki küçük işletmeler işe alım planlarında düşüş göstererek mayıs 2020’deki pandemi kaynaklı resesyondan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.
Perşembe günü yayınlanan anket, küçük firmaların net %11’inin önümüzdeki üç ay içinde yeni istihdam yaratmayı planladığını ve bu oranın şubat ayında bildirilen %12’lik orana göre hafif bir düşüş gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu rakam tarihsel ortalama olan %11,8’lik altında kalmaktadır.
NFIB’nin raporu mevcut istihdam yaratma planlarının güçlü bir büyüme ekonomisinde tipik olarak görülenlerle uyumlu olmadığını göstermektedir. Bulgular, çalışma istatistikleri bürosu’nun mart ayında 200.000 yeni istihdamın eklendiğini açıklaması beklenen aylık maaş bordroları raporundan önce şubat ayındaki 275,000’lik ilk rapora göre bir düşüş ve kasım ayından bu yana en küçük toplamı göstermesi açısından özellikle dikkate değerdir.
Son iki yılda şubat ayına kadar istihdam artışı ayda ortalama yaklaşık 230.000 olarak gerçekleşirken bu rakam şubat 2023’e kadar olan yılda ayda ortalama 350.000’e düşmüştür. ABD Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele için agresif faiz artırımlarına rağmen istihdam artışı beklenenden daha güçlü kalmıştır. Mevcut aylık büyüme oranı, pandemi öncesi beş yıllık ortalama olan aylık 190.000’i hala aşmaktadır.
Bununla birlikte fed’in faiz oranı duruşunu sürdürmesiyle birlikte ekonomistler işe alımlarda herhangi bir gerileme belirtisine karşı tetikte NFIB raporu, işgücü istatistikleri bürosu’nun verileriyle tutarlı bir korelasyon gösterdiğinden genellikle birkaç aylık bir gecikmeyle yakından izlenmektedir.
İşe alımlara ilişin görünüm zayıflama işaretleri gösterirken, fiili istihdam faaliyetleri sabit kalmıştır. Mart ayında firmaların %56’sı işe alım yaptıklarını veya yapmaya çalıştıklarını bildirmiş olup bu oran bir önceki aya göre değişmemiştir.
Buna ek olarak mart ayındaki NFIB anketi firmaların net %38’inin şubat ayındaki mayıs 2021’den bu yana en düşük seviyeden 3 puanlık bir artışla daha yüksek ücret bildirmesiyle artan ücret baskılarını vurguladı. Ayrıca firmaların net %21’i bir önceki aya göre 2 puanlık bir artışla önümüzdeki çeyrekte ücret artışı yapmayı planlıyor.