9 milyar liralık sorunlu kredi.

Bankacılık sektörü, geçen yıl 2 trilyon 135 milyar liralık kredi büyüklüğüne ulaştı. Sektörün kredi stoku 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 20’nin üzerinde artış gösterirken, bu gelişmede KGF kefaletli kredi kullandırımının etkisi oldu. 2017 sonu itibarıyla bankalardaki mevduat hacmi 1 trilyon 802 milyar liraya yükselirken, kredi mevduat oranı da yüzde 120’ya yaklaştı.
2017 sonu itibarıyla sektörde takipteki brüt alacak tutar ise 63 milyar 645 milyon lira oldu.
Bu alacaklara 50 milyar 365 milyon lira özel karşılık ayrılırken, takipteki net alacak büyüklüğü 13 milyar 280 milyon lira düzeyinde kayıtlara geçti.
Bankacılık sektöründe takipteki kredilerin toplam kredilere oranı NPL yüzde 3’ün altında bulunuyor.
“Tahsili gecikmiş alacak satışı yüzde 30 büyüdü.”
Varlık yönetim şirketleri derneği başkanı selçuk tuncalı, geçen yıl yaklaşık 9 milyar TL tutarında alacak satışının gerçekleştiğini ifade ederek, 2016’daki 6,4 milyar TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyü satışına geçen yıl yüzde 30’un üzerinde bir artış yaşandığını halihazırda sektörde faaliyet izni bulunan toplam varlık yönetim şirketi sayısının 14’e ulaştığını bildirdi.
“2017’deki tutar rekor oldu.”
Tuncalı türkiye’de tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranının son yıllarda yüzde 3 civarında seyrettiğini belirterek, tahsili gecikmiş alacakların yaklaşık yüzde 70’inin perakende ve KOBİ kredilerinden oluştuğunu, kalan yüzde 30’luk kısmın ise ticari ve kurumsal kredilerden meydana geldiğini bildirdi.
Tuncalı, 2017’de gerçekleştirilen 9 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak satışının yıl bazında şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en yüksek tutar olduğuna dikkat çekti.
“1.5 milyon vatandaşın borcu takipte”
Selçuk tuncalı, halihazırda finansal sistemdeki tahsili gecikmiş alacakların 3’te birinin VYS’ler tarafından yönetildiği bilgisini veren tuncalı, devamla şunları kaydetti.
“Sektörümüz ile ilgili üzerinde durulması gereken en önemli husus, varlık yönetim şirketlerinin 2 milyonun üzerinde vatandaşımızın dosyasını devralmış olmasıdır. Bugüne kadar 700 bin dosya, tekil kişi olarak bakıldığında ise 500 bin kişinin borcu yapılandırılmış ve vatandaşlarımız finansal özgürlüğüne kavuşturulmuştur. Bugün finansal kesimle borçlu toplam vatandaşlarımızın sayısı 3 milyon üzerinde olup yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımızın borcu varlık yönetim şirketleri tarafından takip edilmektedir.”