60 milyar liralık “reeskont kredisi”

Merkez Bankası, koronavirüs salgının türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıklandı. Mal ve hizmet ihracatçısı firmalara türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacak ve bu kredilerin toplam limiti 60 milyar lira olacak. Türkiye cumhuriyeti merkez bankası TCMB koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine, bankaların türk lirası ve yabancı para likidite yönetimlerde ensekliğin arttırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamının sağlanmasına, mal ve hizmet ihracatçısı firmaların geniş kapsamda desteklenmesine yönelik ilave tedbirler aldı.
TCMB’nin koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin açıklaması,
bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.
Açıklamada, koronavirüs salgının küresel çapta yarattığı belirsizliğin türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan tedbirlerin 17 mart’ta kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.
Aynı amaç doğrultusunda devlet iç borçlanma senetleri DİBS piyasası likiditesinin desteklenmesi yoluyla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine, bankaların türk lirası ve yabancı para likidite yönetimlerinde esnekliğin arttırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamının sağlanmasına ve salgın nedeniyle etkilenen mal ve hizmet ihracatçısı firmaların KOBİ odaklı yaklaşımla geniş kapsamda desteklenmesine yönelik ilave tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.
“2020 yılı para ve kur politikası metninde belirlenmiş limitler çerçevesinde yürütülen açık piyasa işlemleri APİ portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli olarak gerçekleştirilecek ve gerektiğinde söz konusu limitler piyasa koşullarına göre güncellenecektir. Bu işlemlerle piyasa derinliğinin artırılması, varlık fiyatlamalarının sağlıklı gerçekleşmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması yoluyla parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması hedeflemektedir. Geçici bir süre için piyasa aktarım mekanizmasının etkinliğinin aktarılması hedeflenmektedir. Geçici bir süre için piyasa yapıcı bankalara, işsizlik sigortası fonu’ndan satın aldıkları DİBS’leri TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dahilinde TCMB’ye satma veya piyasa yapıcılığı sistemi kapsamında api çerçevesinde tanınan likidite imkanını belirli oranlar dahilinde artırma olanakları sağlanacaktır. Böylelikle işsizlik sigorta fonu’nun likidite ihtiyacının piyasa işleyişi üzerindeki olası etkileri sınırlandırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu DİBS alımları, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında değerlendirecektir. Bu işlemlere ilişkin detaylı bilgilendirme ve kriterler ilgili taraflara ayrıca yapılacaktır.”
6 ay vadeli döviz karşılığı türk lirası swap ihaleleri düzenlenecek
Açıklamada TCMB bünyesinde gerçekleştirilen türk lirası ve döviz işlemleri çerçevesinde varlığa dayalı menkul kıymet ile ipotek teminatlı menkul kıymetlerin teminat havuzuna dahil edilmesine karar verildiği bildirildi.