3. Finansın geleceği zirvesi.

Son dönemde yurtiçi piyasalardan sağlanan kaynaklarda ciddi bir artış yaşandığını anlatan çakar sözlerini şöyle sürdürdü. Toplam kredi 14,4 trilyon TL olup, menkul değerler cüzdanın toplam aktifler içerisindeki payı yüzde 17 ile yatay bir seyir izlemektedir. Bankacılık sektörü iç borç stokunun yüzde 76’sını kullanmaktadır. Krediler ve menkul kıymetler birlikte değerlendiriliğinde aktiflerin yüzde 68’i aktif ekonomik faizin finansmanında kullanılmıştır. Kredilerin 4’te 1’i bireylere kalan kısmı ise firmalara kullandırılmıştır. KOBİ’lerin payı yüzde 27,4 olmuştur. İmalat sanayi yüzde 30 ile ilk sırada yer almaktadır İnşaat sektörünün payı ise yüzde 10’dur. Enerji ve tarım sektörü yüzde 7’şer paya sahiptir, Turizmin payı ise yüzde 4’tür. İmalat sanayinin payı son yıllarda 6 puan tarım sektörünün payı ise 2 puan artmıştır. Bu ekonomimiz adına sevindirici olmuştur. Bankalarımızın büyüme stratejileri doğrultusunda imalat imalat sanayi başta olmak üzere döviz kazandıran ve istihdama katkı sunan sektörlerde kredi büyümesinin devam edeceğini öngörüyoruz. Tahsili gecikmiş ticari kredilerde sektörde yoğunlaşma bulunmamaktadır. Sektörde ihtiyatlı bir karşılık ayırma bulunmaktadır. Yeniden yapılandırma veya kredilerin eylül 2023 itibariyle toplam tutarı 523 milyar TL olup toplam kredilere oranı sadece yüzde 5’tir. Sektörümüz güçlü bir öz kaynak yapısına sahiptir. Öz kaynaklarımız 1,9 trilyon TL’dir. Sermaye yeterlilik oranı 18,4’le oldukça iyi bir düzeydedir. Özetle temel bankacılık performans kriterleri birlikte değerlendirildiğinde sektörümüzdeki göstergeler uluslararası kıyaslama yaptığımız AB ülkelerine yakın düzeydedir. 2024 yılında ülkemizin büyümesine katkıda bulunan kesintisiz destek vereceğini söyleyebiliriz. Geleceğe daha olumlu bakıyoruz, ülkemizin gücünün ve potansiyelinin farkındayız. Bunun temelinde üretimin geldiği seviye, yatırım ve istihdamdaki süreklilik ve finans sektörüne olan güven yatmaktadır. Sektörümüz ülkemizin geleceği için çalışmaktan asla vazgeçmeyecek ve gereken desteği vermeye devam edecektir.”