2011 torba yasa’daki sigorta ve vergi affı.

2010 kasım ayında hükümet tarafından önerilen vergi ve prim affı tasarısı torba tasarı kapsamında kabul edildi ve TBMM Genel kurulu’nda “bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” kabul edilerek yasalaştı.
Torba yasa’da ağırlıklı olarak kanunun vergi ve sigorta primi başta olmak üzere amme alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımları, stok, ortak cari hesabı ve kasa affı konusunda düzenlemeler yapıldı. birlikte gündelik yaşamı yakından ilgilendirecek birçok konuda da düzenlemeler yapıldı. Biz bugün kü yazımızda kanunun sigorta ve vergi primi tarafında ne gibi değişiklikler getireceğinden bahsedeceğiz.
Sigorta primlerinin yeniden yapılandırılması
31 aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler, SSK bağ-kur prim borçları, idari para cezaları, elektrik ve su borçları ile trafik cezaları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Düzenlemeye harç kredisi borcu olan üniversite mezunları da dahil edildi. Kamu alacakları, gecikme faizi yerine TEFE ÜFE enflasyon aylık değişim oranları esas alınacak yeniden hesaplanacak. borçlular, bunu ikişer aylık dönemler halinde 6 taksit ila 18 taksitle ödeyebilecek. Ödemeler kredi kartına taksitle de yapılabilecek. Borcun ödenmesi halinde vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açamamaları açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Borçluların, yasanın resmi gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idarelere başvurması gerekiyor.
Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması 31 aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri yapılandırma kapsamında olacak. Alacaklar, TEFE ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Yeniden hesaplanan borcunun kanunda belirlenen şekilde ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.