10 yıl önceki dosya masrafını geri alabilirsiniz.

Bankaların kredi kullanımında tüketiciden aldığı dosya masraflarına ilişkin, yargıtay 13. dairesi emsal niteliğinde bir karar verdi. Karara göre tüketici kanunu’ndan kaynaklanan 3 yıllık zamanaşımı değil, bunun yerine borçlar kanunu’nda yer alan 10 yıllık genel zamanaşımı süresi uygulanacak.10 yıl önceye kadar kullanılan kredilerin dosya masrafları tüketicilere iade edilecek. Daha önceki bu süre üç yıl olarak uygulanıyordu. Söz konusu emsal karar 18 eylül 2013 tarihinde alındı. Ancak 6502 sayılı yeni tüketici kanunu’nda yapılan değişiklik ile kanun 28 mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat cevat kazma, son 10 yılda bankalardan kullanılan kredi sayısının 75 milyon adedi geçtiğini söyledi. Cevat kazma, tüketicilerin haklarını hukuk yolu ile nasıl araması gerektiğini de açıkladı.
Kazma, “Otomobil, konut alırken, herhangi bir ihtiyaç anında ilk akla gelen para kaynağı bankalardan alınan krediler oluyor. Bu kaynağın en fazla kullanıldığı ülkelerin başında da türkiye geliyor. Son 10 yılda bankalardan kullanılan kredi sayısı toplamda 75 milyon adedi aşarken, kullanılan kredi miktarı toplamda 300 milyar euroyu buldu. Kredi kullanımında tüketiciyi isyan ettiren konu ise dosya masrafları oluyor. Birçok tüketicinin itiraz ederek iadesini talep ettiği dosya masraflarına ilişkin yargıtay 13. dairesi emsal niteliğinde bir karar verdi. Yargıtay: tüketici kanunu’ndaki 3 yıllık zamanaşımını değil borçlar kanunu’ndaki 10 yıllık genel zamanaşımı süresinin uygulanacağına karar verdi. Bu karardan önce sadece son 3 yıl içinde alınmış kredilerin dosya masrafları için iade talep edebiliyordu” dedi.
2 bin liranın altı kaymakamlığa başvuracak
6502 sayılı yeni tüketici kanunu’nda yapılan değişiklik ile kanunun 28,05,2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan hükümleri uyarınca dosya masrafı 2 bin TL’nin altında olan tüketiciler, ikametgah adreslerinde bulunan ilçe hakem heyetine başvurabilecekler. 2 bin TL’den 3 bin TL’ye kadar olan alacaklar için ise valilik bünyesinde kurulan il hakem heyetlerine başvuru yapılması gerektiğini belirtilen kazma, 3 bin TL’nin üzerinde alacaklar için tüketici mahkemesi’nde dava açılması gerektiğini iletti.
Kazma, sonraki aşamaları şu şekilde açıkladı: “Tüketici hakem heyeti’nin verdiği karara tarafların 15 günlük itiraz süresi var. İtiraz durumunda tüketici mahkemesine dava açılması gerekiyor. Görülecek olan dava, yargıtay kararları ışığında hukuka uygun bir şekilde sonuçlanacaktır. Hakem heyetinin kararları tıpkı mahkeme ilamı gibi icraya konulabilir ve mahkemeye yapılan itiraz kararın icrasına engel değildir.”
Dilekçe ve deliller önemli
Son 10 yılda kredi kullanan ve dosya masrafı ödemiş herkesin emsal karardan yararlanabileceğini belirten kazma, davanın tüketici lehine sonuçlanması için en önemli noktanın usulüne uygun bir dilekçe ile başvuru yapılması gerektiğini söyledi. Kazma, aynı zamanda delil niteliği taşıyan belgelerin de dekontlar kredi sözleşmesi hesap dökümü vb. eksiksiz olması gerektiğinin altını çizdi.