1 milyon kişi ihtiyaç kredisi kullandı.

Türkiye bankalar birliği TBB koronavirüs salgınının etkisinin devam ettiği nisan ayında 920 bin kişinin ilk kez ihtiyaç kredisi kullandığını açıkladı.
TBB verilerine göre, pandemi döneminde 38 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 23 bin oldu. 13 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, nisanda yıllık bazda yüzde 21 artarak 664 milyar liraya çıktı oldu.
Bireysel kredilerin yüzde 48’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 16’sını kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.
Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı geçen yıla göre 0,6 puan düşerek yüzde 3.6 düzeyine geriledi.
Bireysel kredi kullanan kişi sayısı 32.4 milyon Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 900 bin kişi artarak 32.4 milyon olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 21 bin lira oldu.
TBB risk merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 3 trilyon 250 milyar lira oldu.
Nakdi kredilerin 3 trilyon 152 milyar lirası bankalar, 52 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 25 milyar lirası faktöring şirketleri ve 22 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.
Tasfiye olunacak alacaklar 2020 nisan ayı itibarıyla 184 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların 174 milyar lirası bankalara 5.4 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine 2.6 milyar lirası faktöring şirketlerine ve 2.0 milyar lirası da finansman şirketlerine aitti.
Alacak oranı en yüksek sektör yüzde 10.7 ile inşaat sektörü Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı nisan 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre 1.0 puan artarak yüzde 5.4’e çıkarken, 2020 yılı başından itibaren gerileme sürdü.
Ticari krediler yüzde 20 artarak 2 trilyon 586 milyar liraya çıktı. Krediler içinde imalat sanayi yüzde 28 ile en yüksek paya sahipti. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattı.
Nisan itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 10.7 ile inşaat sektörü oldu.
Bu sektörü yüzde 8,3 ile turizm sektörü izledi.