0 faizli kredi (nakti avans) kampanyası.

Sözünüze 0 faizli kredi (nakit avans) kampanyasına katılabilmek için müşterinin vereceği ekstre sözü ile alacağı kredi tutarı toplamı, müşterinin toplam limitinin %80’sine eşit ya da %80’sinden küçük olmalıdır. Müşteri toplam kullanılabilir limitinin %50’si kadar kredi kullanabilir.
Yani aktif olarak kredi kartı kullanan bir Cardfinans müşteriyseniz attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecek. Finansbank kredi kartı harcamalarınızı %183 arttırmanızı isteyecek ve bunun karşılığında girdiğiniz taahhüdün yarısı kadar maliyetsiz kredi veriyor olacak.
Diğer kampnaya koşullarına devam edersek, altyapısal bir sorudan kaynaklanıyor olsa gerek, erken ödemelerde (kredi kartı ekstresi kesilmeden yapılan ödemelerde)
erken ödenen tutar ekstre bakiyesinden düşüleceği için verilen ekstre hedefinin altında kalınması durumunda, o aya ait aylık kampanya ücreti müşterinin ekstresine yansıyor olacak.
Tekrar hatırlatmakta fayda var, kampanya 0 faizli bir nakit avans işlemi. Yani kampanya koşulları yerine getirilmediği durumda kredi kartından nakit çekiminde alınan BSMV, KKDF ve diğer oluşacak masraflar müşteriye ait olacak.
Finansbank’ıın böyle bir ürünü hayır için tasarlamadığının farkındayız. Taahhüdün altına düşmeniz durumunda nakit avans ile ilgili o aya ait tüm masrafları banka ekstreye yansıtıyor. Finansbank bu üründe talep ettiği taahhütlerle müşterisinin aktivasyonundan çok faiz ödemek zorunda kalmasını hedefliyor gibi geliyor. Bu kampanyada taahhüt altına giren müşteri hedeflerine ulaşamazsa, geçmişteki ortalama harcamalarının neredeyse %180 daha fazlası için akdi kredi kartı faizi ödemek zorunda kalacak.

Finansbank’ın son zamanlarda çıkardığı ürün ve kampanyalarına baktığımızda kafamızda süslü bir anlatım ve tanıtıma sahip, ancak satın alındığı anda kafamızda süslü bir anlatım ve tanıtıma sahip, ancak satın alındığı anda kazıklandığınızı hissetiren ürünler sunan kurnaz bir tacir imajı canlanıyor.
Bir tür bizans entirikası ile karşı karşıya olma hissi.