Taşıt Kredileri, Kredi, Kredi Hesaplama, Kredi Notu

İdari para cezaları ve trafik cezaları.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yi-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 kasım 2022 tarihler arasında gecikme zammı, Yi-ÜFE tutarı katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı, Dava konusu yapılan ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,  2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaması, Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerde azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir