Kredi Hesaplama, Kredi Notu

Büyümenin temel belirleyicisi.

Ancak bir süredir büyümenin temel belirleyicisi iç talep olmuştur. Tabi iç talepteki güçlü artış makro finansal istikrarı, cari açık ve enflasyon üzerinden tehdit ediyor. Bu türden sorunlarla ülkemizi karşı karşıya bırakmış durumda. Ekonomimizde bir yeniden dengeleme ihtiyacı çok açıktır. Politika çerçevemizi bu yeniden dengeleme ihtiyacına göre şekillendiriyoruz. Ekonomi politikalarımızda şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimizdir. Bu temel ilkeler çerçevesinde biz, ekonomi politikalarımızı şekillendiriyoruz. Makro finansal istikrar ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerimize yine ifade edeceğim çerçevede ulaşmak istiyoruz. Biz teşebbüs hürriyetini, dalgalı kur sistemi, dışa açık ve kurala dayalı ekonomi ilkelerini benimseyen bir sistem anlayışı içerisinde ilerleyeceğiz. Kısa vadede önceliğimiz makro finansal istikrarın kalıcı bir şekilde tesis edilmesi ve öngörülebilirliğinin artırılmasıdır. Para, maliye ve kredi politikalarımızı bu hedefleri sağlayacak şekilde oluşturuyoruz. Finansal istikrarımızı güçlendirmek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırmak için para politikasında başlattığımız sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir. Para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürütmeye devam edeceğiz.”


Related post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir